Otsingutulemused

Pealkiri Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Koolieelse lasteasutuse direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise kordTõlliste Vallavalitsusmäärus121.08.2016 - …
Eelarve koostamise, täitmise ja tegemata jäänud väljaminekute kavandamise kordTõlliste Vallavalitsusmäärus618.11.2012 - …
Töötajate palgakorralduse alusedTõlliste Vallavalitsusmäärus529.01.2017 - …
Kriisikomisjoni põhimäärusTõlliste Vallavalitsusmäärus319.04.2010 - …
Elukohajärgse munitsipaalkooli määramise kordTõlliste Vallavalitsusmäärus301.04.2011 - …
Valimisjaoskondade moodustamineTõlliste Vallavalitsusmäärus220.06.2017 - …
Ühissõidukipeatusele nime määramineTõlliste Vallavalitsusmäärus426.04.2010 - …
Ruumiandmete seaduses kohaliku omavalitsuse pädevusse antud ülesannete delegeerimine vallavalitsuseleTõlliste Vallavolikogumäärus801.07.2012 - …
Volikogu liikme, vallavanema ja vallavalitsuse liikme teenistuslähetusse saatmise kordTõlliste Vallavolikogumäärus929.04.2013 - …
Koolieelsete lasteasutuste rahastamisel vanemate poolt kaetava osa määra kehtestamineTõlliste Vallavolikogumäärus501.06.2012 - …
“Kohanimeseadusega” kohaliku omavalitsuse pädevusse antud küsimuste delegeerimineTõlliste Vallavolikogumäärus701.04.2008 - …
Valgamaa omavalitsuste ühise jäätmekava aastateks 2017-2025 vastuvõtmineTõlliste Vallavolikogumäärus1031.10.2017 - 31.12.2025
Huvitegevuse toetusfondi kasutamise kordTõlliste Vallavolikogumäärus1316.10.2017 - …
Tsirguliina Lasteaia Õnnelind arengukava 2017-2019Tõlliste Vallavolikogumäärus325.03.2017 - 31.12.2019
Tunnustusavalduste andmise kordTõlliste Vallavolikogumäärus1621.10.2013 - …
Ametiautode kasutamise kordTõlliste Vallavolikogumäärus1122.06.2013 - …
Tõlliste valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise eeskirja ning Tõlliste valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskirja kinnitamineTõlliste Vallavolikogumäärus1420.09.2004 - …
Volituse andmine eelarve koostamise, täitmise ja tegemata jäänud väljaminekute kavandamise korra kehtestamiseks vallavalitsuseleTõlliste Vallavolikogumäärus1201.10.2012 - …
Valga linnavolikogu poolt algatatud ühinemisläbirääkimiste ajutiste ühinemiskomisjonide töökorra kehtestamine Tõlliste Vallavolikogumäärus926.04.2016 - …
Hallatavate asutuste struktuuri, töötajate koosseisu ja palgakorralduse aluste kinnitamise delegeerimine vallavalitsuseleTõlliste Vallavolikogumäärus904.12.2015 - …

Kokku: 33| Näitan: 1- 20|Näita kõiki