Otsingutulemused

Pealkiri Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Koolieelse lasteasutuse direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise kordTõlliste Vallavalitsusmäärus121.08.2016 - …
Eelarve koostamise, täitmise ja tegemata jäänud väljaminekute kavandamise kordTõlliste Vallavalitsusmäärus618.11.2012 - …
Lapse koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtmise ja väljaarvamise kordTõlliste Vallavalitsusmäärus326.10.2013 - …
Kriisikomisjoni põhimäärusTõlliste Vallavalitsusmäärus319.04.2010 - …
Elukohajärgse munitsipaalkooli määramise kordTõlliste Vallavalitsusmäärus301.04.2011 - …
Ühissõidukipeatusele nime määramineTõlliste Vallavalitsusmäärus426.04.2010 - …
Töötajate palgakorralduse alusedTõlliste Vallavalitsusmäärus529.01.2017 - …
Valimisjaoskondade moodustamineTõlliste Vallavalitsusmäärus220.06.2017 - …
Kaara tammeallee kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiriTõlliste Vallavolikogumäärus428.06.2015 - …
Tsirguliina Keskkooli arengukava 2017-2019Tõlliste Vallavolikogumäärus1619.12.2016 - 31.12.2019
Valga linnavolikogu poolt algatatud ühinemisläbirääkimiste ajutiste ühinemiskomisjonide töökorra kehtestamine Tõlliste Vallavolikogumäärus926.04.2016 - …
Volituste andmine põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse rakendamiseksTõlliste Vallavolikogumäärus328.01.2011 - …
Koolilõuna toetuse kasutamise kordTõlliste Vallavolikogumäärus2403.01.2014 - …
MaamaksumääradTõlliste Vallavolikogumäärus2106.01.2014 - …
Tõlliste valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise eeskirja ning Tõlliste valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskirja kinnitamineTõlliste Vallavolikogumäärus1420.09.2004 - …
Hallatavate asutuste struktuuri, töötajate koosseisu ja palgakorralduse aluste kinnitamise delegeerimine vallavalitsuseleTõlliste Vallavolikogumäärus904.12.2015 - …
Tsirguliina Keskkooli õpetajate töötasu alammääradTõlliste Vallavolikogumäärus308.02.2013 - …
Koolitöötajate koosseisu kinnitamise kordTõlliste Vallavolikogumäärus521.06.2014 - …
Tõlliste valla üldplaneeringu kehtestamineTõlliste Vallavolikogumäärus920.07.2006 - …
Koerte ja kasside pidamise eeskiriTõlliste Vallavolikogumäärus701.07.2014 - …

Kokku: 36| Näitan: 1- 20|Näita kõiki