Otsingutulemused

Pealkiri Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Võnnu Vallavalitsuse hallatavate asutuste põhimääruste kinnitamise ja muutmise kordVõnnu Vallavolikogumäärus1111.07.2015 - …
Võnnu üldhariduskooli hoolekogu moodustamise kord ja töökordVõnnu Vallavolikogumäärus1314.09.2015 - …
Võnnu Keskkooli põhimäärusVõnnu Vallavolikogumäärus1414.09.2015 - …
Võnnu Lasteaed Värvuke põhimäärusVõnnu Vallavolikogumäärus1215.09.2015 - …
Maamaksumäära kehtestamine 2016. aastaksVõnnu Vallavolikogumäärus1713.12.2015 - 31.12.2016
Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord Võnnu vallasVõnnu Vallavolikogumäärus1414.05.2016 - …
Võnnu valla eelarvestrateegia aastateks 2016-2019Võnnu Vallavolikogumäärus1513.11.2015 - 01.12.2016
Võnnu Vallavolikogu ja -valitsuse liikme teenistuslähetusse saatmise kordVõnnu Vallavolikogumäärus114.02.2016 - …
Vallavanema teenistuslähetusse saatmise kordVõnnu Vallavolikogumäärus214.02.2016 - …
Võnnu valla arengukava aastateks 2012-2022 vastuvõtmineVõnnu Vallavolikogumäärus1529.06.2013 - 10.11.2016
Võnnu valla 2016. a. I lisaeelarve vastuvõtmineVõnnu Vallavolikogumäärus1701.10.2016 - 31.12.2016
Väljaspool kodu osutatavale üldhooldusteenusele suunamise kord Võnnu vallasVõnnu Vallavolikogumäärus805.04.2016 - …
Võnnu valla 2016. aasta eelarveVõnnu Vallavolikogumäärus1005.04.2016 - 31.12.2016
Võnnu valla Võnnu aleviku soojamajanduse arengukava aastateks 2016-2026 kehtestamineVõnnu Vallavolikogumäärus405.04.2016 - 31.12.2026
Eluruumi alaliste kulude piirmäärad toimetulekutoetuse määramiselVõnnu Vallavolikogumäärus505.04.2016 - …
Võnnu valla eelarve reservfondi kasutamise kordVõnnu Vallavolikogumäärus305.04.2016 - …
Riigi poolt rahastatava lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite ülejäägi kasutamise kord Võnnu vallasVõnnu Vallavolikogumäärus1615.05.2016 - …
Võnnu valla ehitusmäärusVõnnu Vallavolikogumäärus1001.06.2010 - …
Lääniste Raamatukogu põhimäärusVõnnu Vallavolikogumäärus1209.06.2015 - …
Võnnu Raamatukogu põhimäärusVõnnu Vallavolikogumäärus1109.06.2015 - …

Kokku: 42| Näitan: 1- 20|Näita kõiki