Otsingutulemused

Pealkiri Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Maamaksumäära kehtestamine 2016. aastaksVõnnu Vallavolikogumäärus1713.12.2015 - 31.12.2016
Võnnu valla eelarvestrateegia aastateks 2016-2019Võnnu Vallavolikogumäärus1513.11.2015 - 01.12.2016
Võnnu valla arengukava aastateks 2012-2022 vastuvõtmineVõnnu Vallavolikogumäärus1529.06.2013 - 10.11.2016
Võnnu valla 2016. a. I lisaeelarve vastuvõtmineVõnnu Vallavolikogumäärus1701.10.2016 - 31.12.2016
Võnnu valla 2016. aasta eelarveVõnnu Vallavolikogumäärus1005.04.2016 - 31.12.2016
Võnnu Vallavalitsuse hallatavate asutuste juhtide ja hallatavate asutuste töötajate töö tasustamise kordVõnnu Vallavolikogumäärus210.04.2016 - 10.03.2017
Vallavolikogu esimehele ja liikmetele tasu maksmise kordVõnnu Vallavolikogumäärus2010.04.2016 - 10.03.2017
Võnnu Vallavalitsuse palgajuhendVõnnu Vallavolikogumäärus410.04.2016 - 10.03.2017
Võnnu valla korraldatud jäätmeveo kordVõnnu Vallavolikogumäärus1101.10.2012 - 23.04.2017
Võnnu valla hankekord Võnnu Vallavolikogumäärus921.06.2012 - 28.09.2017
Võnnu valla eelarve menetlemise kordVõnnu Vallavolikogumäärus801.01.2016 - 13.04.2018
Vanemate poolt kaetava õppe- ja kohamaksu osa määra kehtestamine Võnnu Lasteaias VärvukeVõnnu Vallavolikogumäärus1201.01.2015 - 12.08.2018
Võnnu valla haldusterritooriumil avaliku ürituse korraldamise ja pidamise nõudedVõnnu Vallavolikogumäärus1011.07.2015 - 12.08.2018
Võnnu valla sotsiaaltoetuste maksmise kord Võnnu Vallavolikogumäärus1514.05.2016 - 31.12.2017
Sotsiaalhoolekande seadusega kohaliku omavalitsuse pädevusse antud ülesannete delegeerimine vallavalitsusele Võnnu Vallavolikogumäärus905.04.2016 - 05.05.2018
Hooldaja määramise ja hooldajatoetuse maksmise kord Võnnu vallas Võnnu Vallavolikogumäärus605.04.2016 - 05.05.2018
Võnnu valla ehitusmäärusVõnnu Vallavolikogumäärus1001.06.2010 - …
Võnnu valla jäätmehoolduseeskiriVõnnu Vallavolikogumäärus1001.10.2012 - …
Võnnu valla jäätmevaldajate registri asutamine ja registri pidamise põhimääruse kinnitamineVõnnu Vallavolikogumäärus1806.11.2012 - …
Võnnu Vallavalitsuse hallatavate asutuste põhimääruste kinnitamise ja muutmise kordVõnnu Vallavolikogumäärus1111.07.2015 - …

Kokku: 42| Näitan: 1- 20|Näita kõiki