Otsingutulemused

Pealkiri Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Vaivara valla eelarvestrateegiaVaivara Vallavolikogumäärus7919.10.2013 - 01.11.2014
Vaivara valla arengukava aastateks 2013-2017 vastuvõtmineVaivara Vallavolikogumäärus5501.01.2013 - 31.12.2014
Vaivara valla 2014. aasta eelarve Vaivara Vallavolikogumäärus728.03.2014 - 31.12.2014
Vaivara valla jäätmekava 2011-2015 vastuvõtmineVaivara Vallavolikogumäärus2604.04.2011 - 31.12.2015
Mittetulundusühingute, seltsingute, sihtasutuste ja üksikisikute toetamise kordVaivara Vallavolikogumäärus7601.09.2013 - 31.12.2015
Vaivara valla 2014. aasta I lisaeelarve Vaivara Vallavolikogumäärus1224.06.2014 - 31.12.2014
Sotsiaaltoetuste maksmise ja sotsiaalteenuste osutamise kordVaivara Vallavolikogumäärus1324.06.2014 - 07.05.2015
Sinimäe Põhikooli põhimääruse kehtestamineVaivara Vallavolikogumäärus2231.01.2011 - 07.05.2015
Vaivara Vallavalitsuse ametiasutuse palgajuhendVaivara Vallavolikogumäärus6801.04.2013 - 24.07.2015
Vaivara valla põhimääruse uue redaktsiooni kinnitamineVaivara Vallavolikogumäärus1125.05.2006 - 31.07.2015
Vaivara Huvikeskuse põhimäärusVaivara Vallavolikogumäärus301.02.2014 - 14.03.2015
Toimetulekutoetuse määramisel eluruumi alaliste kulude piirmääradVaivara Vallavolikogumäärus6001.01.2013 - 07.02.2016
Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite ülejäägi kasutamise kordVaivara Vallavolikogumäärus6401.10.2008 - 30.06.2016
Puudega lapse hooldajale hooldajatoetusemääramise ja maksmise tingimused ja kordVaivara Vallavolikogumäärus5901.01.2013 - 30.06.2016
Vaivara valla teenetemärgi andmise korra kehtestamineVaivara Vallavolikogumäärus4428.04.2012 - 20.12.2015
Vaivara vallavara eeskiriVaivara Vallavolikogumäärus6101.01.2013 - 25.09.2017
Menetlusteenistuse sümboolika kirjeldus ja selle kasutamise kordVaivara Vallavolikogumäärus7110.05.2013 - 06.01.2018
Menetlusteenistuse põhimääruse kinnitamineVaivara Vallavolikogumäärus7013.05.2013 - 06.01.2018
Sinimäe Põhikooli arengukava kinnitamise ja muutmise korra kinnitamineVaivara Vallavolikogumäärus920.03.2006 - 10.06.2018
Vaivara Lasteaia arengukava kinnitamise ja muutmise korra kinnitamineVaivara Vallavolikogumäärus1021.06.2010 - 10.06.2018

Kokku: 53| Näitan: 1- 20|Näita kõiki

/otsingu_soovitused.json