Otsingutulemused

Pealkiri Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Ahja Vallavalitsuse ametiautode kasutamise kordAhja Vallavolikogumäärus920.10.2014 - …
Teenistus- ja välislähetuse korraldamineAhja Vallavolikogumäärus509.06.2013 - …
MA Ahja Raamatukogu kasutamise eeskiriAhja Vallavolikogumäärus402.02.2009 - …
Ahja Vallavalitsuse „Tänukirja Statuudi“ kinnitamineAhja Vallavolikogumäärus1904.12.2006 - …
Kohalike maanteede ja tänavate nimekirja kinnitamineAhja Vallavolikogumäärus2029.11.2004 - …
Veevarustuse, reovee ärajuhtimise ja puhastamise teenuse hinna reguleerimise kord Ahja alevikus ja osaliselt Kosova külasAhja Vallavolikogumäärus1228.09.2009 - …
Ahja valla üldplaneeringu kehtestamine Ahja Vallavolikogumäärus1001.07.2010 - …
Ahja valla jäätmehoolduseeskirja kinnitamineAhja Vallavolikogumäärus103.12.2007 - …
Munitsipaalasutuse Ahja Kultuurimaja põhimääruse kinnitamineAhja Vallavolikogumäärus1104.03.2012 - …
Munitsipaalasutuse Ahja Raamatukogu põhimääruse kinnitamineAhja Vallavolikogumäärus1404.03.2012 - …
Ahja kalmistu kasutamise eeskiriAhja Vallavolikogumäärus504.03.2012 - …
„Friedebert Tuglase nim Ahja Kooli põhimääruse“ kinnitamineAhja Vallavolikogumäärus601.04.2012 - …
Ahja aleviku küttevõrgu piirkonna määramine Ahja Vallavolikogumäärus1002.10.2011 - …
Ahja valla Tuglase Muuseumi põhimääruse kinnitamineAhja Vallavolikogumäärus1401.10.2007 - …
„Ahja valla heakorra eeskirja“ uue redaktsiooni kinnitamineAhja Vallavolikogumäärus905.05.2008 - …
Vallavolikogu poolt valitud ja ametisse nimetatud isikute sotsiaalsete garantiide kehtestamineAhja Vallavolikogumäärus1528.09.2005 - …
Avaliku ürituse korraldamise ja pidamise nõuded Ahja vallasAhja Vallavolikogumäärus601.07.2014 - …
„Ahja valla ühisveevärgi ja kanalisatsiooni arengukava 2012-2024“ muudatuste kinnitamineAhja Vallavolikogumäärus1827.12.2012 - 31.12.2023
Ahja aleviku ja osaliselt Kosova küla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise ja nende kasutamise eeskiriAhja Vallavolikogumäärus2424.04.2012 - …
Korruptsioonivastase seaduse rakendamise kordAhja Vallavolikogumäärus405.04.2014 - …

Kokku: 31| Näitan: 1- 20|Näita kõiki