Otsingutulemused

Pealkiri Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Ahja Vallavalitsuse ametiautode kasutamise kordAhja Vallavolikogumäärus920.10.2014 - …
Teenistus- ja välislähetuse korraldamineAhja Vallavolikogumäärus509.06.2013 - …
MA Ahja Raamatukogu kasutamise eeskiriAhja Vallavolikogumäärus402.02.2009 - …
Ahja Vallavalitsuse „Tänukirja Statuudi“ kinnitamineAhja Vallavolikogumäärus1904.12.2006 - …
Kohalike maanteede ja tänavate nimekirja kinnitamineAhja Vallavolikogumäärus2029.11.2004 - …
Veevarustuse, reovee ärajuhtimise ja puhastamise teenuse hinna reguleerimise kord Ahja alevikus ja osaliselt Kosova külasAhja Vallavolikogumäärus1228.09.2009 - …
Ahja valla üldplaneeringu kehtestamine Ahja Vallavolikogumäärus1001.07.2010 - …
Ahja valla jäätmehoolduseeskirja kinnitamineAhja Vallavolikogumäärus103.12.2007 - …
Munitsipaalasutuse Ahja Kultuurimaja põhimääruse kinnitamineAhja Vallavolikogumäärus1104.03.2012 - …
Munitsipaalasutuse Ahja Raamatukogu põhimääruse kinnitamineAhja Vallavolikogumäärus1404.03.2012 - …
Ametnike haridusele ja töökogemusele esitatavad nõuded Ahja Vallavolikogumäärus401.04.2013 - …
Ahja kalmistu kasutamise eeskiriAhja Vallavolikogumäärus504.03.2012 - …
„Friedebert Tuglase nim Ahja Kooli põhimääruse“ kinnitamineAhja Vallavolikogumäärus601.04.2012 - …
Lasteaia kohamaksu määra kinnitamineAhja Vallavolikogumäärus1727.12.2012 - …
Ahja aleviku küttevõrgu piirkonna määramine Ahja Vallavolikogumäärus1002.10.2011 - …
Ahja valla Tuglase Muuseumi põhimääruse kinnitamineAhja Vallavolikogumäärus1401.10.2007 - …
„Ahja valla heakorra eeskirja“ uue redaktsiooni kinnitamineAhja Vallavolikogumäärus905.05.2008 - …
Vallavolikogu poolt valitud ja ametisse nimetatud isikute sotsiaalsete garantiide kehtestamineAhja Vallavolikogumäärus1528.09.2005 - …
Vallavolikogu liikmetele, revisjonikomisjoni esimehele ja vallavolikogu aseesimehele tasu määrad volikogu tööst osavõtu eest ning tasu maksmise tingimuste ja korra kehtestamineAhja Vallavolikogumäärus109.12.2013 - …
Ahja valla terviseprofiili ja tervisedenduse tegevuskava 2014-2017 kinnitamineAhja Vallavolikogumäärus514.06.2014 - 31.12.2017

Kokku: 47| Näitan: 1- 20|Näita kõiki