Otsingutulemused

Pealkiri Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Vallavara valitsemise kordHiiu Vallavolikogumäärus1613.05.2014 - …
Hiiu valla tunnustusavalduste andmise kordHiiu Vallavolikogumäärus1413.05.2014 - …
Hiiu valla õpilaste premeerimise ning õpilas- ja üliõpilasstipendiumide määramise kordHiiu Vallavolikogumäärus1206.04.2014 - …
Hiiu valla ametiasutuse palgajuhendHiiu Vallavolikogumäärus710.01.2014 - …
Hiiu valla ametiasutuse hallatavate asutuste palgajuhendHiiu Vallavolikogumäärus810.01.2014 - …
Hiiu valla eelarve reservfondi kasutamise kordHiiu Vallavolikogumäärus131.12.2013 - …
Maamaksumäära kehtestamineHiiu Vallavolikogumäärus231.12.2013 - …
Hiiumaa Noorsootöö Keskuse põhimäärusHiiu Vallavolikogumäärus2901.01.2015 - …
Teede ja tänavate ajutise sulgemise kordHiiu Vallavolikogumäärus2230.08.2014 - …
Hiiu Valla Sotsiaalkeskuse põhimäärusHiiu Vallavolikogumäärus3101.01.2015 - …
Puu raiumiseks loa andmise tingimused ja kordHiiu Vallavolikogumäärus3230.12.2014 - …
Liiklusseadusest tuleneva ülesande delegeerimine valitsuseleHiiu Vallavolikogumäärus4106.03.2015 - …
Kärdla linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava 2014-2025 muutmine Hiiu Vallavolikogumäärus4008.03.2015 - …
Hiiu Valla Lasteaia põhimäärusHiiu Vallavolikogumäärus3901.09.2015 - …
Koolieelse lasteasutuse rahastamisel vanemapoolt kaetava osa suuruse kehtestamineHiiu Vallavolikogumäärus4827.09.2015 - …
Hiiu valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise ja kasutamise eeskiriHiiu Vallavolikogumäärus5001.10.2015 - …
Hiiu valla jäätmevaldajate registri asutamine ning registri pidamise kordHiiu Vallavolikogumäärus3330.12.2014 - …
Mittevajalike teavikute tasuta võõrandamise ja müügi kordHiiu Vallavolikogumäärus4429.06.2015 - …
Rudolf Tobiase nimelise Kärdla Muusikakooli õppetasu suuruse kehtestamineHiiu Vallavolikogumäärus5601.01.2016 - …
Hiiu Valla Raamatukogu kasutamise eeskiriHiiu Vallavolikogumäärus5230.10.2015 - …

Kokku: 48| Näitan: 1- 20|Näita kõiki