Otsingutulemused

Pealkiri Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Harju maakonnas asuvaid kaitstavaid looduse üksikobjekte ümbritseva piiranguvööndi ulatusKeskkonnaministermäärus4301.01.2006 - …
Loobu metskonna maa riigi omandisse jätmineKeskkonnaministermäärus4324.11.2006 - …
Looduslikku tasakaalu ohustavate võõrliikide nimekiriKeskkonnaministermäärus12614.05.2007 - …
Euroopa Liidu Nõukogu määruse (EÜ) 338/97 looduslike looma- ja taimeliikide kaitse kohta nendega kauplemise reguleerimise teel lisas A nimetatud imetajate, lindude ja roomajate pidamise registreerimise kord ja inimahvlaste sugukonda kuuluvate isendite pidamise keelamineKeskkonnaministermäärus2928.04.2007 - …
Keskkonnaregistrist andmete väljastamise taotluse vormKeskkonnaministermäärus5826.07.2003 - …
Keskkonnaregistri avalikult kasutatavate andmete paberkandjal avalikustamise maht ja kujuKeskkonnaministermäärus5926.07.2003 - …
Rahvusvahelise lepinguga määratud andmevahetuse täpsustatud kordKeskkonnaministermäärus6026.07.2003 - …
Suurte üleujutusaladega siseveekogude nimistu ja nendel siseveekogudel kõrgveepiiri määramise kordKeskkonnaministermäärus5810.06.2004 - …
Geneetiliselt muundatud organismi keskkonda viimisel või geneetiliselt muundatud organisme sisaldava või neist koosneva toote turustamisel teatavaks saanud ohu kohta esitatav ja avalikustatav teaveKeskkonnaministermäärus6824.06.2004 - …
Nõuete kehtestamine ühiskanalisatsiooni juhitavate ohtlike ainete kohtaKeskkonnaministermäärus7527.10.2003 - …
Looduslikule taimestikule ja loomastikule tekitatud kahju suuruse kindlaksmääramise akti vormi kehtestamineKeskkonnaministermäärus1101.06.2002 - …
Geneetiliselt muundatud organismi ja seda sisaldava toote turustamisloa taotluse hindamisaruande sisuKeskkonnaministermäärus10812.09.2004 - …
Teabevahetus ja konsulteerimine Euroopa Komisjoniga geneetiliselt muundatud organismide keskkonda viimise ja geneetiliselt muundatud organisme sisaldava või neist koosneva toote turustamisega seotud küsimustesKeskkonnaministermäärus11112.09.2004 - …
Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kaitsevööndi ulatusKeskkonnaministermäärus7601.01.2006 - …
Keskkonnaregistri pidamise täpsustatud kordKeskkonnaministermäärus228.01.2005 - …
Geneetiliselt muundatud organismi ja toote turustamisega seotud keskkonnaseire aruande sisule esitatavad nõuded ja aruande esitamise kordKeskkonnaministermäärus2010.04.2005 - …
“Elukeskkonna arendamise rakenduskava” struktuuritoetuse kasutamise seirearuandluse eeskiriKeskkonnaministermäärus2413.07.2008 - …
«Eesti riikliku arengukava Euroopa Liidu struktuurifondide kasutuselevõtuks – ühtne programmdokument aastateks 2004–2006» 4. prioriteedi «Infrastruktuur ja kohalik areng» meetme 4.2 «Keskkonna-infrastruktuuri arendamine» raames toetuse andmise tingimusedKeskkonnaministermäärus1813.07.2008 - …
Reservatsiooni tegemine loodusliku loomastiku ja taimestiku ohustatud liikidega rahvusvahelise kaubanduse konventsiooni III lisa mõnede liikide suhtesKeskkonnaministermäärus6117.12.2007 - …
Meetme „Looduse mitmekesisuse säilitamine” tingimused toetuse avatud taotlemise korralKeskkonnaministermäärus4225.03.2013 - …

Kokku: 315| Näitan: 1- 20|Näita kõiki

/otsingu_soovitused.json