Otsingutulemused

Pealkiri Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Sorditunnistuse ja kaitsealuse sordi tunnistuse sisu nõudedPõllumajandusministermäärus4601.05.2006 - …
Veterinaarteenuse osutamisel kasutatava piirituse kulunormidPõllumajandusministermäärus3820.04.2003 - …
“Eesti riikliku arengukava Euroopa Liidu struktuurifondide kasutuselevõtuks – ühtne programmdokument 2004-2006” meetme 3.12 “Muud kalandusega seotud meetmed” alameetme 3.12.1 “Kalanduse restruktureerimisega kaasnevad sotsiaalsed meetmed” tingimusedPõllumajandusministermäärus9921.01.2006 - …
“Eesti riikliku arengukava Euroopa Liidu struktuurifondide kasutuselevõtuks – ühtne programmdokument 2004-2006” meetme 3.11 “ Kalanduse käitlemisketi investeeringutoetuse meetmed” alameetme 3.11.4 “Sisevete kalanduse investeeringutoetus” tingimused”Põllumajandusministermäärus16623.12.2007 - …
Lihtsustatud korras ühendusevälisest riigist Eestisse toimetatavate taimede, taimsete saaduste ja muude objektide loetelu, lubatud kogused ning ühendusevälisest riigist Eestisse toimetamise lihtsustatud kordPõllumajandusministermäärus9511.05.2008 - …
Taimekaitseseadme korralise tehnilise kontrolli kordPõllumajandusministermäärus5101.01.2010 - …
Riiklikku alkoholiregistrisse registrikande tegemiseks esitatava taotluse vorminõudedPõllumajandusministermäärus6926.10.2014 - …
Ettevõtte, kus tegeletakse puidu kuivatamise või puidust toodete valmistamisega, nõuetele vastavaks tunnistamise taotlemise ja taotluse menetlemise kordPõllumajandusministermäärus11001.07.2014 - …
Puidu kuivatamise ja puidukuivatis kuivatatud puidust toodete valmistamise nõuded ja vastavusmärgi vorminõudedPõllumajandusministermäärus11101.07.2014 - …
Piiripunkti ja imporditava toidu üle ametliku kontrolli teostamise koha piiripunktide ja imporditava toidu üle ametliku kontrolli teostamise kohtade loetellu kandmise taotluse sisu nõuded, taotlusele lisatavate dokumentide loetelu ning taotluse menetlemise kordPõllumajandusministermäärus12901.07.2014 - …
Veterinaararsti sobivustesti koostamise, korraldamise, hindamise ja tulemustest teatamise kordPõllumajandusministermäärus11822.12.2014 - …
Kohviekstrakti ja siguriekstrakti koostis- ja kvaliteedinõuded ning toidualase teabe esitamise nõudedPõllumajandusministermäärus10313.12.2014 - …
Kestvuskatsete tegemise kordPõllumajandusministermäärus10513.12.2014 - …
Analüüsimise meetodid saasteainete sisalduse määramiseks loomses toidusPõllumajandusministermäärus10813.12.2014 - …
Toidu ioniseeriva kiirgusega töötlemise ning sel viisil töödeldud toidu toidualase teabe esitamise nõudedPõllumajandusministermäärus11213.12.2014 - …
Kondenspiimade ja piimapulbrite koostis- ja kvaliteedinõuded ning toidualase teabe esitamise nõuded, kondenspiimadest ja piimapulbritest proovide võtmise ja proovide analüüsimise meetodidPõllumajandusministermäärus11313.12.2014 - …
Külmutatud toidu käitlemise ja toidualase teabe esitamise nõudedPõllumajandusministermäärus11413.12.2014 - …
Jaekaubandusettevõttes loomse toidu töötlemise ja selle turustamise hügieeninõudedPõllumajandusministermäärus7501.07.2007 - …
Põllumajanduslooma religioossel eesmärgil tapmise erimeetodid, religioossel eesmärgil tapmise loa taotluse täpsemad sisu- ja vorminõuded ning religioossel eesmärgil tapmise läbiviimise nõuded ja kordPõllumajandusministermäärus9301.01.2013 - …
Geneetiliselt muundatud põllukultuuri kasvatamisest teavitamise ja käitlemise täpsustatud nõudedPõllumajandusministermäärus1113.03.2012 - …

Kokku: 265| Näitan: 1- 20|Näita kõiki

/otsingu_soovitused.json