Otsingutulemused

Pealkiri Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste riikliku registri andmete esitamise vormid ja täitmise juhendRahandusministermäärus9609.08.2002 - 15.09.2013
Investorile ja Tagatisfondile esitatavate andmete loetelu ja esitamise kordRahandusministermäärus10431.08.2002 - …
Prospektis avalikustatava teabe ja andmete koosseisu suhtes erandite tegemise kord ja tingimusedRahandusministermäärus9006.01.2006 - …
Riikliku arengukava 5. prioriteedi raames antava struktuuritoetuse kasutamise seire eeskiriRahandusministermäärus7201.04.2007 - …
Nõuded reguleeritud turu garantiifondi moodustamisele, suurusele ja kasutamiseleRahandusministermäärus8401.09.2003 - …
Erastamise eriarvete avamise ja kasutamise korra kinnitamineRahandusministermäärus7910.06.2004 - …
Maksustamisperioodi tulust mahaarvatava täiendava kogumispensioni kindlustuslepingu kindlustusmaksete osa arvutamise põhimõttedRahandusministermäärus1608.02.2003 - …
Hallatava riigiasutuse Eesti Proovikoda tegevuse lõpetamineRahandusministermäärus2529.02.2004 - …
Investeerimisfondi likvideerimis- ja pankrotiaruannetele esitatavate nõuete kinnitamineRahandusministermäärus2801.06.2002 - …
Sotsiaalmaksu arvestamise kord sotsiaalmaksuseaduse § 2 lõigetes 2 ja 3 sätestatud juhtudelRahandusministermäärus203.02.2006 - 31.03.2013
ÜlevõtmispakkumisreeglidRahandusministermäärus7108.02.2008 - …
Elektrooniliselt osutatavate teenuste käibedeklaratsioonis esitatavate andmete loeteluRahandusministermäärus6501.01.2011 - 31.12.2014
Tollitõkendite panemise ja eemaldamise kordRahandusministermäärus9001.02.2008 - 28.02.2014
Täiendavad nõuded vabatsooni ja vabalao, seal tegutsemise ning tegutsemisloa väljastamise, kehtivuse peatamise ja kehtetuks tunnistamise kohtaRahandusministermäärus701.03.2012 - 11.07.2013
Investeerimisühingu ja investeerimisühingu konsolideerimisgrupi usaldatavusnormatiivide rakendamise, arvutamise ja aruandluse kord ning riskijuhtimise, omavahendite ja kapitali adekvaatsuse kohta teabe avalikustamise kordRahandusministermäärus2631.12.2011 - 11.01.2014
Alkoholi ja tubakatoodete maksumärkide kujundus, tubakatoodete maksumärkide liigid, maksumärkide väljastamise, nendest loobumise ning tubakatoodete maksumärkide lähetamise kord, maksumärkide saatelehe vorm ja selle täitmise kordRahandusministermäärus2501.01.2013 - 31.12.2013
Varude tolliformaalsusedRahandusministermäärus4101.01.2011 - 14.02.2014
Kohustusliku pensionifondi osakute kordRahandusministermäärus6401.01.2013 - 06.02.2014
Pensionide maksuvaba tulu arvestamiseks vajaliku andmevahetuse kordRahandusministermäärus901.05.2009 - 06.02.2014
Käibedeklaratsiooni lisa vorm ja selle täitmise kordRahandusministermäärus7201.01.2011 - 31.10.2014

Kokku: 211| Näitan: 1- 20|Näita kõiki