Otsingutulemused

Pealkiri Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Avaliku korra eeskiriTartu Vallavolikogumäärus601.07.2014 - kehtetu
Tartu valla muusikakooli, spordikooli ja Saadjärve looduskooli vastuvõtu ja sealt väljaarvamise ning õppetasu määra ja maksmise kord Tartu Vallavolikogumäärus101.09.2014 - kehtetu
Eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramiselTartu Vallavolikogumäärus401.07.2015 - kehtetu
Korraldatud jäätmeveo rakendamise kordTartu Vallavolikogumäärus317.04.2016 - kehtetu
Tartu vallavolikogu esimehele, aseesimehele, volikogu liikmetele ning komisjonide esimeestele ja liikmetele hüvituse määramise ja maksmise kord Tartu Vallavolikogumäärus312.12.2017 - kehtetu
Vallavolikogu tööst osavõtu eest tasu ja hüvituste maksmise kordTartu Vallavolikogumäärus1012.01.2018 - kehtetu
Üldhooldusteenuse osutamise kord Tartu vallasTartu Vallavolikogumäärus404.06.2018 - kehtetu
Tartu valla puude raie-eeskiriTartu Vallavolikogumäärus804.06.2018 - kehtetu
Tartu valla põhimäärusTartu Vallavolikogumäärus1208.05.2018 - kehtetu
Tartu valla jäätmehoolduseeskiriTartu Vallavolikogumäärus506.04.2018 - kehtetu
Eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramiselTartu Vallavolikogumäärus606.04.2018 - kehtetu
Kaasava eelarve menetluse rakendamine Tartu valla eelarve koostamiselTartu Vallavolikogumäärus2009.02.2019 - kehtetu
Tartu valla eelarve koostamise, täitmise ja finantsjuhtimise kordTartu Vallavolikogumäärus1009.02.2019 - kehtetu
Saadjärve Looduskooli põhimääruse kinnitamineTartu Vallavolikogumäärus1410.02.2019 - kehtetu
Sotsiaalhoolekande seaduse, lastekaitseseaduse, sotsiaalseadustiku üldosa seaduse ja riigilõivuseadusega kohaliku omavalitsuse üksuse pädevusse antud ülesannete delegeerimine Tartu Vallavolikogumäärus303.12.2018 - kehtetu
Tartu Vallavalitsuse palgajuhendTartu Vallavolikogumäärus603.12.2018 - kehtetu
Volikogu liikme, vallavanema ja vallavalitsuse liikme teenistuslähetusse saatmise kordTartu Vallavolikogumäärus608.01.2019 - kehtetu
Tartu vallavara eeskiri Tartu Vallavolikogumäärus1202.12.2018 - kehtetu
Tartu valla arengukava aastateks 2014-2020 ja eelarvestrateegia aastateks 2016-2019 kinnitamineTartu Vallavolikogumäärus907.10.2018 - kehtetu
Sotsiaaltoetuste maksmise ja sotsiaalteenuste osutamise tingimused ja kordTartu Vallavolikogumäärus401.01.2019 - kehtetu

Kokku: 27| Näitan: 1- 20|Näita kõiki

/otsingu_soovitused.json