Otsingutulemused

Pealkiri Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Narva-Jõesuu Keskkooli töötajate (v. a. pedagoogid) töötasustamise alused (uus redaktsioon)Narva-Jõesuu Linnavolikogumäärus9915.02.2014 - kehtetu
Eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamineVäike-Maarja Vallavolikogumäärus2115.02.2014 - kehtetu
Volikogu liikmetele volikogu tööst osavõtu eest tasu maksmise kordVäike-Maarja Vallavolikogumäärus715.02.2014 - kehtetu
Pedagoogide töötasu alammäärade kehtestamineLaheda Vallavolikogumäärus815.02.2014 - kehtetu
Jäätmevaldajate registri asutamine ja registri pidamise korra kehtestaminePöide Vallavolikogumäärus3115.02.2014 - kehtetu
Vallavolikogu tööst osavõtu eest makstava tasu ja hüvituse suurus ning maksmise kordMõniste Vallavolikogumäärus1015.02.2014 - kehtetu
SA Lõuna-Läänemaa Tervishoiu ja Sotsiaalhoolekande Keskuse teenuste hindade kinnitamineLihula Vallavolikogumäärus1501.03.2014 - kehtetu
Kabala Kooli-Lasteaia arengukava aastateks 2013-2015 kinnitamine Türi Vallavalitsusmäärus815.02.2014 - kehtetu
Narva munitsipaalsete spordikoolide poolt osutavate teenuste hindade kehtestamine Narva Linnavalitsusmäärus515.02.2014 - kehtetu
Padise Vallavolikogu revisjonikomisjoni põhimäärusPadise Vallavolikogumäärus1616.02.2014 - kehtetu
Padise Vallavolikogu sotsiaalkomisjoni põhimäärusPadise Vallavolikogumäärus1816.02.2014 - kehtetu
Padise Vallavolikogu eelarve- ja majanduskomisjoni põhimäärusPadise Vallavolikogumäärus1716.02.2014 - kehtetu
Padise Vallavolikogu maa- ja keskkonnakomisjoni põhimäärusPadise Vallavolikogumäärus1916.02.2014 - kehtetu
Munitsipaalomandis olevate eluruumide üüri piirmäärade kehtestamine Järva-Jaani Vallavolikogumäärus1416.02.2014 - kehtetu
Jõgeva linna alatise spordikomisjoni moodustamine, koosseisu ja põhimääruse kinnitamineJõgeva Linnavalitsusmäärus217.02.2014 - kehtetu
Võru linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2013-2025Võru Linnavolikogumäärus1517.02.2014 - kehtetu
Saue linna haridusasutuste juhtide vabade ametikohtade täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise kordSaue Linnavalitsusmäärus118.02.2014 - kehtetu
Messitoetuse taotluse ja messil osalemise aruande vormide kinnitamineTallinna Linnavalitsusmäärus321.02.2014 - kehtetu
Õpetajate töötasustamise aluste ja palgamäärade kinnitamineVärska Vallavolikogumäärus521.02.2014 - kehtetu
Värska valla hallatavate asutuste koosseisude ja palkade kinnitamineVärska Vallavolikogumäärus421.02.2014 - kehtetu

Kokku: 19478| Näitan: 1 - 20

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json