Otsingutulemused

Pealkiri Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Häädemeeste Vallavalitsuse hallatavate asutuste töötajate töötasustamise alusedHäädemeeste Vallavolikogumäärus524.02.2014 - kehtetu
Avaliku korra eeskirja kehtestamineHäädemeeste Vallavolikogumäärus1301.07.2014 - kehtetu
Häädemeeste valla arengukava aastateks 2011-2020Häädemeeste Vallavolikogumäärus703.11.2014 - kehtetu
Häädemeeste valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2012- 2024 Häädemeeste Vallavolikogumäärus420.04.2015 - kehtetu
Toimetulekutoetuse määramiseks eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamineHäädemeeste Vallavolikogumäärus101.07.2015 - kehtetu
Häädemeeste Vallavalitsuse teenistujate ja hallatavate asutuste töötajate palgaastmete ja palgamäärade ning palgatingimuste kinnitamineHäädemeeste Vallavolikogumäärus113.05.2013 - kehtetu
Häädemeeste Raamatukogu põhimääruse kinnitamineHäädemeeste Vallavolikogumäärus701.09.2016 - kehtetu
Massiaru Raamatukogu põhimääruse kinnitamineHäädemeeste Vallavolikogumäärus801.09.2016 - kehtetu
Treimani Raamatukogu põhimääruse kinnitamineHäädemeeste Vallavolikogumäärus601.09.2016 - kehtetu
Kabli Raamatukogu põhimääruse kinnitamineHäädemeeste Vallavolikogumäärus501.09.2016 - kehtetu
Hoolduse seadmise ja hooldaja määramise ning hooldajatoetuse määramise ja maksmise kordHäädemeeste Vallavolikogumäärus201.04.2016 - kehtetu
Toimetulekutoetuse määramiseks eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamineHäädemeeste Vallavolikogumäärus601.04.2016 - kehtetu
Koduteenuste loetelu ning nende osutamise tingimuste ja korra kinnitamine Häädemeeste vallasHäädemeeste Vallavolikogumäärus1901.04.2016 - kehtetu
Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite ülejäägi kasutamise kordHäädemeeste Vallavolikogumäärus1201.04.2016 - kehtetu
Riiklikku pensioni saavate isikute bussisõidutoetuse taotlemise ja maksmise kordHäädemeeste Vallavolikogumäärus1401.04.2016 - kehtetu
Sotsiaalkorteri andmise ja kasutamise korra kinnitamine Häädemeeste vallasHäädemeeste Vallavolikogumäärus901.04.2016 - kehtetu
Häädemeeste valla eelarvest sotsiaaltoetuste maksmise kordHäädemeeste Vallavolikogumäärus301.04.2016 - kehtetu
Häädemeeste valla ehitusmääruse kinnitamineHäädemeeste Vallavolikogumäärus1509.01.2017 - kehtetu
Huvihariduse toetamise kord teise kohaliku omavalitsuse huvialakoolidesHäädemeeste Vallavolikogumäärus626.11.2016 - kehtetu
Häädemeeste valla koolieelsete lasteasutuste põhimääruste kinnitamine uues redaktsioonis ja Häädemeeste Lasteaed „Naerukajakas“ nime muutmineHäädemeeste Vallavolikogumäärus2217.10.2016 - kehtetu

Kokku: 20| Näitan: 1- 20|Näita kõiki

  • Esimene
  • Eelmine
  • 1
  • Viimane