Otsingutulemused

Pealkiri Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Tartu valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga liitumise eeskirja ning Tartu valla ühisveevärgi ja-kanalisatsiooni kasutamise eeskirja kinnitamine vee-ettevõtja AS Tartu Veevärk tegevuspiirkonnasTartu Vallavolikogumäärus912.01.2015 - …
Lähte Ühisgümnaasiumi põhimäärusTartu Vallavolikogumäärus1211.01.2014 - …
Korraldatud jäätmeveo rakendamise kordTartu Vallavolikogumäärus517.04.2016 - …
Tila külas kaugküttepiirkonna piiride kinnitamine, kaugküttevõrguga liitumise ning eraldumise tingimused ja kordTartu Vallavolikogumäärus1123.12.2013 - …
Tartu valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskiriTartu Vallavolikogumäärus925.06.2008 - …
Tartu valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise eeskiriTartu Vallavolikogumäärus1025.06.2008 - …
Tartu valla heakorraeeskiriTartu Vallavolikogumäärus201.02.2011 - …
Sünni- ja matusetoetuse määramise ja maksmise tingimused ja kord Tartu vallasTartu Vallavolikogumäärus1308.01.2018 - …
Tartu Vallavalitsuse palgajuhendTartu Vallavolikogumäärus1208.01.2018 - …
Reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskiriTartu Vallavolikogumäärus1602.06.2018 - …
Tartu valla sümboolika kinnitamineTartu Vallavolikogumäärus1702.06.2018 - …
Laste ja perede komisjoni põhimäärusTartu Vallavolikogumäärus1906.07.2018 - …
Üldhooldusteenuse osutamise kord Tartu vallasTartu Vallavolikogumäärus1404.06.2018 - …
J. V. Veski nimelise Maarja-Magdaleena Põhikooli põhimäärusTartu Vallavolikogumäärus1304.06.2018 - …
Puude raieks loa andmise tingimused ja kord Tartu vallasTartu Vallavolikogumäärus1504.06.2018 - …
Ametnike haridusele, töökogemusele, teadmistele ja oskustele esitatavad nõudedTartu Vallavolikogumäärus901.01.2018 - …
Koolieelsete lasteasutuste õpetajate töötasu alammäära kehtestamineTartu Vallavolikogumäärus102.02.2018 - …
Tartu valla noortevolikogu moodustamine ja põhikirja kinnitamineTartu Vallavolikogumäärus403.03.2018 - …
Eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramiselTartu Vallavolikogumäärus606.03.2018 - …
J.V. Veski nimelise Maarja-Magdaleena Põhikooli arengukava kinnitamine aastateks 2018-2020Tartu Vallavolikogumäärus209.03.2018 - 31.12.2020

Kokku: 75| Näitan: 1- 20|Näita kõiki

/otsingu_soovitused.json