Otsingutulemused

Pealkiri Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Häädemeeste Hooldekodu asutamine ja põhimääruse kinnitamineHäädemeeste Vallavolikogumäärus227.05.2011 - …
Treimani Rahvamaja põhimääruse kinnitamineHäädemeeste Vallavolikogumäärus701.03.2014 - …
Häädemeeste Huvikeskuse asutamine ja põhimääruse kinnitamineHäädemeeste Vallavolikogumäärus101.03.2014 - …
Häädemeeste valla üldhariduskoolide ja lasteasutuste põhimääruste ja arengukavade kinnitamise kordHäädemeeste Vallavolikogumäärus1425.02.2014 - …
Müügipiletite hindade kehtestamineHäädemeeste Vallavolikogumäärus301.04.2012 - …
Häädemeeste valla eelarvestrateegia aastateks 2014–2017Häädemeeste Vallavolikogumäärus1020.12.2013 - 31.12.2017
Häädemeeste valla üldplaneeringu kehtestamine Häädemeeste Vallavolikogumäärus805.08.2013 - …
Häädemeeste valla eelarvestrateegia aastateks 2015 – 2018 Häädemeeste Vallavolikogumäärus1603.11.2014 - 31.12.2018
Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses kooli pidaja pädevusse antud ülesannete osaline delegeerimineHäädemeeste Vallavolikogumäärus1125.02.2014 - …
Häädemeeste valla eelarvestrateegia aastateks 2016 – 2019 Häädemeeste Vallavolikogumäärus927.10.2015 - 31.12.2019
Häädemeeste Raamatukogu põhimäärusHäädemeeste Vallavolikogumäärus101.09.2016 - …
Häädemeeste valla arengukava aastateks 2014-2020 vastuvõtmineHäädemeeste Vallavolikogumäärus1525.09.2016 - 31.12.2020
Häädemeeste valla 2017. a eelarveHäädemeeste Vallavolikogumäärus1801.01.2017 - 31.12.2017
Häädemeeste valla eelarve koostamise, vastuvõtmise ja täitmise kord Häädemeeste Vallavolikogumäärus126.11.2016 - …
Häädemeeste Muusikakooli põhimääruse kinnitamineHäädemeeste Vallavolikogumäärus1025.12.2016 - …
Häädemeeste valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2015-2027Häädemeeste Vallavolikogumäärus420.04.2015 - 13.04.2017
Häädemeeste valla eelarvestrateegia aastateks 2017 – 2020Häädemeeste Vallavolikogumäärus715.10.2016 - 31.12.2020
Häädemeeste valla eelarvest mittetulundustegevuseks toetuste andmise korra kinnitamineHäädemeeste Vallavolikogumäärus901.07.2009 - 25.03.2017
Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite ülejäägi kasutamise kordHäädemeeste Vallavolikogumäärus301.04.2016 - 09.06.2017
Häädemeeste Vallavalitsuse hallatavate asutuste töötajate töötasustamise alusedHäädemeeste Vallavolikogumäärus325.12.2016 - 30.06.2017

Kokku: 57| Näitan: 1- 20|Näita kõiki