Otsingutulemused

Pealkiri Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Avaliku korra eeskiriTartu Vallavolikogumäärus601.07.2014 - kehtetu
Tartu valla muusikakooli, spordikooli ja Saadjärve looduskooli vastuvõtu ja sealt väljaarvamise ning õppetasu määra ja maksmise kord Tartu Vallavolikogumäärus101.09.2014 - kehtetu
Tartu valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga liitumise eeskirja ning Tartu valla ühisveevärgi ja-kanalisatsiooni kasutamise eeskirja kinnitamine vee-ettevõtja AS Tartu Veevärk tegevuspiirkonnasTartu Vallavolikogumäärus912.01.2015 - …
Eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramiselTartu Vallavolikogumäärus401.07.2015 - kehtetu
Lähte Ühisgümnaasiumi põhimäärusTartu Vallavolikogumäärus1211.01.2014 - …
Korraldatud jäätmeveo rakendamise kordTartu Vallavolikogumäärus317.04.2016 - kehtetu
Korraldatud jäätmeveo rakendamise kordTartu Vallavolikogumäärus517.04.2016 - …
Tila külas kaugküttepiirkonna piiride kinnitamine, kaugküttevõrguga liitumise ning eraldumise tingimused ja kordTartu Vallavolikogumäärus1123.12.2013 - …
Tartu valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskiriTartu Vallavolikogumäärus925.06.2008 - …
Tartu valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise eeskiriTartu Vallavolikogumäärus1025.06.2008 - …
Tartu valla heakorraeeskiriTartu Vallavolikogumäärus201.02.2011 - …
Tartu vallavolikogu esimehele, aseesimehele, volikogu liikmetele ning komisjonide esimeestele ja liikmetele hüvituse määramise ja maksmise kord Tartu Vallavolikogumäärus312.12.2017 - kehtetu
Sünni- ja matusetoetuse määramise ja maksmise tingimused ja kord Tartu vallasTartu Vallavolikogumäärus1308.01.2018 - …
Vallavolikogu tööst osavõtu eest tasu ja hüvituste maksmise kordTartu Vallavolikogumäärus1012.01.2018 - kehtetu
Tartu Vallavalitsuse palgajuhendTartu Vallavolikogumäärus1208.01.2018 - …
Reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskiriTartu Vallavolikogumäärus1602.06.2018 - …
Tartu valla sümboolika kinnitamineTartu Vallavolikogumäärus1702.06.2018 - …
Laste ja perede komisjoni põhimäärusTartu Vallavolikogumäärus1906.07.2018 - …
Üldhooldusteenuse osutamise kord Tartu vallasTartu Vallavolikogumäärus404.06.2018 - kehtetu
Üldhooldusteenuse osutamise kord Tartu vallasTartu Vallavolikogumäärus1404.06.2018 - …

Kokku: 102| Näitan: 1- 20|Näita kõiki

/otsingu_soovitused.json