Rakendusakt puudub

Rakendusakti ei ole kehtestatud või avaldatud