Meetmed koroonaviiruse SARS-CoV-2 leviku tõkestamiseks

Tõkestavate meetmete alused on hädaolukorra seaduses, nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduses ja tervishoiuteenuste korraldamise seaduses.

Uus 29.10 Vabariigi Valitsus korraldus nr 282 "COVID-19 haiguse leviku tõkestamiseks vajalikud liikumisvabaduse ning avalike koosolekute pidamise ja avalike ürituste korraldamise piirangud" (terviktekst 30.10.2020 seisuga)
Uus 29.10 Vabariigi Valitsus korraldus nr 336 "Karantiini kehtestamine koroonaviirusest SARS-CoV-2 põhjustatud COVID-19 haiguse diagnoosiga isikutele, nende isikutega koos elavatele või samas elukohas püsivalt viibivatele või haiguse diagnoosiga isikuga muul viisil lähikontaktis olnud isikutele" (terviktekst 30.10.2020 seisuga)
15.10 Vabariigi Valitsus korraldus nr 348 "Alkohoolse joogi jaemüügi õiguse peatamine ajavahemikus kella 00.00 kuni 10.00"
17.09 Vabariigi Valitsus korraldus nr 322 "Alkohoolse joogi jaemüügi õiguse peatamine ajavahemikus kella 00.00 kuni 10.00"
14.09 Vabariigi Valitsus korraldus nr 169 "Riigipiiri ületamise ajutine piiramine COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse SARS-CoV-2 uue puhangu ennetamiseks" (terviktekst 14.09.2020 seisuga)
19.08 Vabariigi Valitsus korraldus nr 172 "COVID-19 haiguse leviku tõkestamiseks vajalikud liikumisvabaduse ning avalike koosolekute pidamise ja avalike ürituste korraldamise piirangud" (kehtetu terviktekst 19.08.2020 seisuga)
18.08 Vabariigi Valitsus korraldus nr 257 "Karantiini kehtestamine koroonaviirusest SARS-CoV-2 põhjustatud COVID-19 haiguse diagnoosiga isikutele, nende isikutega koos elavatele või samas elukohas püsivalt viibivatele või haiguse diagnoosiga isikuga muul viisil lähikontaktis olnud isikutele" (terviktekst 19.08.2020 seisuga)
17.05 Vabariigi Valitsus korraldus nr 170 "Karantiini kehtestamine koroonaviirusest SARS-CoV-2 põhjustatud COVID-19 haiguse diagnoosiga isikutele ja nende isikutega koos elavatele või samas elukohas püsivalt viibivatele isikutele"


Eriolukord – lõppes 2020. aasta 18. mail.

17.05 Vabariigi Valitsus korraldus nr 76 "Eriolukorra väljakuulutamine Eesti Vabariigi haldusterritooriumil" (kehtetu terviktekst 18.05.2020 seisuga)
17.05 Vabariigi Valitsus korraldus nr 77 "Eriolukorra meetmete rakendamine" (kehtetu terviktekst 18.05.2020 seisuga)
17.05 Vabariigi Valitsus korraldus nr 80 "Alkohoolse joogi jaemüügi õiguse peatamine riigis tervikuna ajavahemikus kella 22.00 kuni 10.00" (kehtetu terviktekst 18.05.2020 seisuga)
17.05 Vabariigi Valitsus korraldus nr 97 "Kaitseliidu kaasamine turvalisuse tagamisse Saaremaa valla ja Muhu valla territooriumil" (kehtetu terviktekst 18.05.2020 seisuga)
17.05 Vabariigi Valitsus korraldus nr 106 "Kaitseliidu kaasamine turvalisuse tagamisse eriolukorra piirkonnas" (kehtetu terviktekst 18.05.2020 seisuga)
17.05 Vabariigi Valitsus korraldus nr 78 "Riigipiiri ületamise ajutine piiramine COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse leviku tõttu" (kehtetu terviktekst 18.05.2020 seisuga)
17.05 Peaministri korraldus nr 26 "Eriolukorra juhi korraldus" (kehtetu terviktekst 18.05.2020 seisuga)
17.05 Peaministri korraldus nr 29 "Eriolukorra juhi korraldus seoses avalikuks kasutamiseks mõeldud asutustele kehtestatavate piirangutega" (kehtetu terviktekst 18.05.2020 seisuga)
17.05 Peaministri korraldus nr 32 "Eriolukorra juhi korraldus liikumispiirangu kehtestamiseks pärast riigipiiri ületamist" (kehtetu terviktekst 18.05.2020 seisuga)
17.05 Peaministri korraldus nr 38 "Eriolukorra tööde juhtide määramine korralduste täitmise koordineerimiseks ja SMS ohuteavituse korraldamiseks" (kehtetu terviktekst 18.05.2020 seisuga)
17.05 Peaministri korraldus nr 45 "Eriolukorra juhi korraldus seoses liikumisvabaduse piirangute kehtestamisega avalikes kohtades" (kehtetu terviktekst 18.05.2020 seisuga)
17.05 Peaministri korraldus nr 46 "Eriolukorra juhi korraldus kaubandusettevõtetes liikumisvabaduse piirangu kehtestamise kohta" (kehtetu terviktekst 18.05.2020 seisuga)
17.05 Peaministri korraldus nr 52 "Eriolukorra juhi korraldus liikumisvabaduse piirangu kehtestamiseks COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse diagnoosiga isikutele ja nende isikutega koos elavatele või samas elukohas püsivalt viibivatele isikutele" (kehtetu terviktekst 18.05.2020 seisuga)
17.05 Peaministri korraldus nr 58 "Eriolukorra juhi korraldus hoolekandeasutustes liikumisvabaduse piirangu kehtestamise kohta" (kehtetu terviktekst 18.05.2020 seisuga)
14.05 Peaministri korraldus nr 64 "Eriolukorra juhi korraldus Tartus Raatuse 22 ühiselamus liikumisvabaduse piirangu kehtestamise kohta" (kehtetu terviktekst 14.05.2020 seisuga)
08.05 Sotsiaalministri käskkiri nr 27 "Ravimite väljakirjutamise ja väljastamise piiramine" (terviktekst 08.05.2020 seisuga)
08.05 Vabariigi Valitsuse määrus nr 31 "COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse levikuga seotud kriisi ja sellest tuleneva eriolukorra mõju leevendamiseks ette nähtud toetusmeetmete üldtingimused" (terviktekst 11.05.2020 seisuga)
07.05 Peaministri korraldus nr 30 "Eriolukorra juhi korraldus Saaremaa, Hiiumaa, Vormsi, Ruhnu, Kihnu ja Muhu valla ning Manija saare territooriumil liikumisvabaduse piirangute kehtestamise kohta" (kehtetu terviktekst 08.05.2020 seisuga)
06.05 Vabariigi Valitsuse määrus nr 113 "Põhikooli ja gümnaasiumi lõputunnistuse ning riigieksamitunnistuse statuut ja vormid" (terviktekst 09.05.2020 seisuga)
06.05 Vabariigi Valitsuse määrus nr 182 "Põhikooli lihtsustatud riiklik õppekava" (terviktekst 09.05.2020 seisuga)
06.05 Vabariigi Valitsuse määrus nr 1 "Põhikooli riiklik õppekava" (terviktekst 09.05.2020 seisuga)
06.05 Vabariigi Valitsuse määrus nr 2 "Gümnaasiumi riiklik õppekava" (terviktekst 09.05.2020 seisuga)
29.04 Väliskaubandus- ja infotehnoloogiaministri määrus nr 13 "COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse puhangust negatiivselt mõjutatud väikeettevõtja kahjude osalise hüvitamise toetus"
29.04 Väliskaubandus- ja infotehnoloogiaministri määrus nr 12 "Turismisektori ettevõtjate COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse puhangust tulenenud kahjude osalise hüvitamise toetus"
28.04 Vabariigi Valitsuse määrus nr 16 "Riigieelarve seaduses kohaliku omavalitsuse üksustele määratud toetusfondi vahendite jaotamise ja kasutamise tingimused ja kord" (terviktekst 01.05.2020 seisuga)
28.04 Haridus- ja teadusministri määrus nr 12 "COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse levikuga seotud kriisi leevendamiseks ette nähtud toetusmeetmed haridus- ja noortevaldkonnas"
28.04 Peaministri korraldus nr 54 "Eriolukorra juhi korraldus täiendavate liikumisvabaduse piirangute ja viibimiskeelu kehtestamiseks COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse leviku tõkestamisel Saaremaa vallas ja Muhu vallas" (kehtetu 28.04.2020 seisuga)
24.04 Vabariigi Valitsuse määrus nr 28 "Eriolukorras Eesti Haigekassa kaudu hüvitiste ja teenuste eest maksmise tingimused ja kord"
23.03 Rahandusministri määrus nr 51 "Riiklike maksude maksuhalduri poolt hallatavate nõuete ja kohustuste arvestusse kandmise, tasumise ja tagastamise kord" (terviktekst 26.03.2020 sõnastuses)
20.03 Vabariigi Valitsuse määrus nr 130 "Tööhõiveprogramm 2017–2020" (terviktekst 23.03.2020 sõnastuses)
17.03 Vabariigi Valitsuse korraldus nr 79 "Kaitseliidu kaasamine avaliku korra kaitsesse eriolukorra ajal"

/otsingu_soovitused.json