Eriolukorra õigusaktid

Eriolukorra regulatsioon on hädaolukorra seaduses (täpsemalt 4. peatükis).

Ajakohased kõiki muudatusi sisaldavad terviktekstid

Uus 03.04 Peaministri korraldus nr 58 "Eriolukorra juhi korraldus hoolekandeasutustes liikumisvabaduse piirangu kehtestamise kohta"
Uus 03.04 Peaministri korraldus nr 46 "Eriolukorra juhi korraldus kaubandusettevõtetes liikumisvabaduse piirangu kehtestamise kohta" (terviktekst 04.04.2020 seisuga)
29.03 Vabariigi Valitsuse korraldus nr 97 "Kaitseliidu kaasamine turvalisuse tagamisse Saaremaa valla ja Muhu valla territooriumil"
29.03 Peaministri korraldus nr 54 "Eriolukorra juhi korraldus täiendavate liikumisvabaduse piirangute ja viibimiskeelu kehtestamiseks COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse leviku tõkestamisel Saaremaa vallas ja Muhu vallas"
26.03 Peaministri korraldus nr 32 "Eriolukorra juhi korraldus liikumispiirangu kehtestamiseks pärast riigipiiri ületamist" (terviktekst 26.03.2020 sõnastuses)
26.03 Peaministri korraldus nr 52 "Eriolukorra juhi korraldus liikumisvabaduse piirangu kehtestamiseks COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse diagnoosiga isikutele ja nende isikutega koos elavatele või samas elukohas püsivalt viibivatele isikutele"
26.03 Vabariigi Valitsuse korraldus nr 78 "Riigipiiri ületamise ajutine piiramine COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse leviku tõttu" (terviktekst 26.03.2020 sõnastuses)
24.03 Peaministri korraldus nr 45 "Eriolukorra juhi korraldus seoses liikumisvabaduse piirangute kehtestamisega avalikes kohtades"
24.03 Peaministri korraldus nr 29 "Eriolukorra juhi korraldus seoses avalikuks kasutamiseks mõeldud asutustele kehtestatavate piirangutega" (terviktekst 27.03.2020 sõnastuses)
23.03 Rahandusministri määrus nr 51 "Riiklike maksude maksuhalduri poolt hallatavate nõuete ja kohustuste arvestusse kandmise, tasumise ja tagastamise kord" (terviktekst 26.03.2020 sõnastuses)
20.03 Vabariigi Valitsuse määrus nr 130 "Tööhõiveprogramm 2017–2020" (terviktekst 23.03.2020 sõnastuses)
20.03 Peaministri korraldus nr 38 "Eriolukorra tööde juhtide määramine korralduste täitmise koordineerimiseks ja SMS ohuteavituse korraldamiseks" (terviktekst 20.03.2020 sõnastuses)
20.03 Sotsiaalministri käskkiri nr 27 "Ravimite väljakirjutamise ja väljastamise piiramine"
18.03 Peaministri korraldus nr 26 "Eriolukorra juhi korraldus" (terviktekst 18.03.2020 sõnastuses)
17.03 Vabariigi Valitsuse korraldus nr 79 "Kaitseliidu kaasamine avaliku korra kaitsesse eriolukorra ajal"
17.03 Vabariigi Valitsuse korraldus nr 80 "Alkohoolse joogi jaemüügi õiguse peatamine riigis tervikuna ajavahemikus kella 22.00 kuni 10.00"
16.03 Peaministri korraldus nr 30 "Eriolukorra juhi korraldus Saaremaa, Hiiumaa, Vormsi, Ruhnu, Kihnu ja Muhu valla ning Manija saare territooriumil liikumisvabaduse piirangute kehtestamise kohta" (terviktekst 16.03.2020 sõnastuses)
15.03 Vabariigi Valitsuse määrus nr 15 "Sisepiiril piirikontrolli ja riigipiiri valvamise ajutine taaskehtestamine"
14.03 Vabariigi Valitsuse korraldus nr 77 "Eriolukorra meetmete rakendamine" ja seletuskiri
13.03 Vabariigi Valitsuse korraldus nr 76 "Eriolukorra väljakuulutamine Eesti Vabariigi haldusterritooriumil"

/otsingu_soovitused.json